Náš tým

Helena Blaťáková

                                                           

 

statutární zástupkyně zapsaného spolku

arteterapeutka

certifikovaná chůva pro děti do zahájení školní docházky

pečovatelka pro děti 3-15 let

předškolní příprava

logopedie

 

 

                                                           

 

 

 

Jana Polášková

 

certifikovaná chůva pro děti do zahájení školní docházky

vedoucí dramaťáčku

pečovatelka pro děti 3-15 let

přírodověda

 

 

 

  

Iva Štětkářová

certifikovaná chůva pro děti do zahájení školní docházky
výtvarná  výchova

hudební  a dramatická výchova

předškolní příprava mladších dětí (4-5let)