Náš tým

Helena Blaťáková

                                                           

 

 • statutární zástupkyně zapsaného spolku
 • arteterapeutka
 • FEN kineziolog
 • certifikovaná chůva pro děti do zahájení školní docházky
 • pečovatelka pro děti 3-15 let
 • předškolní příprava dětí
 • logopedie                                                    

 

Jana Polášková

 

 • certifikovaná chůva pro děti do zahájení školní docházky
 • vedoucí dramaťáčku
 • pečovatelka pro děti 3-15 let
 • přírodověda, historie

 

Iva Štětkářová

 
 • certifikovaná chůva pro děti do zahájení školní docházky
 • výtvarná  výchova
 • hudební  a dramatická výchova
 • předškolní příprava mladších dětí (4-6let)

 

Marcela Miklasová

 

 • certifikovaná chůva pro děti do zahájení školní docházky
 • tělovýchova dětí ( plavání, atletika, denní rozcvičky...)
 • sebeobsluha dětí