Dramaťáček

Dramaťáček
je určen pro děti od tří let. Cílem je rozvíjení verbálních dovedností, kreativity a vnitřní fantazie prostřednictvím prožitků, jednoduchých pohádkových příběhů. Tyto příběhy děti hrají, pociťují je na vlastní kůži a jednotlivé prožívají. Rozvíjíme recitaci, hudební cítění, vnímání jeden druhého. Dramaťáček má tři základní část. První část je recitační a zpívaná, druhá je vymezení si rolí a třetí je sehrání příběhu. Začínáme vždy nejjednoduššími pohádkami, třeba jak dědeček tahal řepu, O perníkové chaloupce, O šípkové Růžence, O neposlušných kůzlátkách a propracovávám se až k Pejskovi a kočičce. Takže výhodou je, že se děti seznámí s našimi tradičními pohádkami z jiného, než čteného pohledu. Naučí se představivost ve své roli, svoji roli si vytváří sami, vnáší do ní svá osobní specifika. Čtvrtek 15:30-16:30, cena 80 Kč/hodina
Dramaťáček
je určen pro děti od tří let. Cílem je rozvíjení verbálních dovedností, kreativity a vnitřní fantazie prostřednictvím prožitků, jednoduchých pohádkových příběhů. Tyto příběhy děti hrají, pociťují je na vlastní kůži a jednotlivé prožívají. Rozvíjíme recitaci, hudební cítění, vnímání jeden druhého. Dramaťáček má tři základní část. První část je recitační a zpívaná, druhá je vymezení si rolí a třetí je sehrání příběhu. Začínáme vždy nejjednoduššími pohádkami, třeba jak dědeček tahal řepu, O perníkové chaloupce, O šípkové Růžence, O neposlušných kůzlátkách a propracovávám se až k Pejskovi a kočičce. Takže výhodou je, že se děti seznámí s našimi tradičními pohádkami z jiného, než čteného pohledu. Naučí se představivost ve své roli, svoji roli si vytváří sami, vnáší do ní svá osobní specifika.
Čtvrtek 15:30-16:30, cena 80 Kč/hodina