Arteterapie

Světýlka - léčivé kreslení (děti s rodiči)

Speciálními technikami arteterapie  podporujeme vztahy a komunikaci mezi dítětem a rodičem. Barvy a společné obrazy nám pomáhají odhalit případné slabiny, které nám ve výchově a vlastně v našich životech dělají problémy.

Záměrem je navázat přímou komunikaci mezi rodičem a dítětem. Také však upevnit úctu, lásku a pravdu jeden ke druhému.

PROBÍHÁ V HODINÁCH MUZIKOTERAPIE.

Nabídka v programu Centra zde >>