Režim dne v dětské skupině

  1. Běžným režimem dne:

Průběh dne:

7:30-8:00

Příchody dětí, snídaně

8:00-9:30

Tvořivý program: cvičení, zpívání, hra na hudební nástroje, malování, učení

9:30-10:00

Dopolední svačina

10:00-11:30

Pobyt venku: procházka, průlezky, pískoviště

11:30-12:15

Oběd

12:15-14:00

Odpolední klid: pohádka, spánek, odpočinek

14:00-14:30

Odpolední svačina

14:30-15:00

Vyzvedání rodiči, volná hra

 

  1. Uvedený režim dne je orientační a je přizpůsoben individuálním potřebám dětí, dle potřeb se stanovená časová pásma dále posunují nebo jinak upravují.