Cenik

 Školkovné                             2200,-/ měsíc
 Týdenní školkovné            1000,-/ týden
 
 
Stravné                                 80.-/ den
 
 
 
Týdenní školkovné znamená, že tuto částku hradí rodič za každý započatý týden, kdy dítě navštíví DS.
Více ve Smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Šťastné dítě II.
 
Platnost od 1.9.2020